Smrž tlustonohý

Askomycety

Vzácný
Jedlý

Smrž tlustonohý

[Morchella crassipes (Vent.) Pers.]

Plodnice: Mohutný smrž, který vytváří až 30 cm vysoké, celé duté plodnice.

 

Klobouk: Až 100 mm vysoký a široký, kuželovitý, až tupě kuželovitý, se zvlněnými žebry, s nepravidelnými jamkami, okrový, šedohnědý až hnědý.

 

Třeň: Až 200 mm dlouhý a 50 mm široký, nepravidelně zprohýbaný, ve spodní části většinou rozšířený, pokrytý drobnými vločkami, barvy bělavé, až nahnědlé.

 

Biotop: Roste dost vzácně, většinou v lužních lesích, většinou pod jasany, jilmy, nebo ve starých jabloňových sadech. Já jsem je našel v roce 2013 na mělnicku v jednom parku lužního charakteru, kde rostly pod jasany společně se smržem obecným. Najdeme ho od druhé poloviny května do června.

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam: Je jedlý, jako všechny ostatní smrže, ale pro svou vzácnost by se měl chránit. Byl zařazen do červeného seznamu hub Č. r. jako DD - druh o němž nejsou dostatečné údaje z hlediska jeho ohrožení.

Možnost záměny: Podobný je smrž obecný , a smrž jedlý , ty ale vytvářejí daleko menší plodnice. Na fotografii je porovnání velikosti dospělé plodnice smrže obecného uprostřed, a dvou tlustonohých.