Smrž obecný

Askomycety

Jedlý - výborný

Smrž obecný

[Morchella esculenta]

Klobouk: 4-8 cm vysoký, 4-8 cm široký, kulovitý, elipsoidní až vejčitý, okrový až hnědavý, s nepravidelnými jamkami.

 

Třeň: Víceméně kyjovitý, hladký nebo mírně vrásčitý, bělavý nebo naokrovělý.

 

Dužnina: Bělavá až světle okrová, křehká, tenká.

 

Důležité určovací znaky: Nepravidelně kulovitý, elipsoidní až vejčitý, okrový až hnědavý klobouk s nepravidelnými jamkami.

 

Mikroskopické znaky: Výtrusný prach je světle okrový. Výtrusy eliptické, hladké, 17–24 x 10–15 µm.

 

Biotop: Roste ve světlých hájích, parcích, zahradách a křovinách, od dubna do května.

 

Význam: Jedlá, velice chutná houba.