Smrž kuželovitý

Askomycety

Jedlý - výborný

Smrž kuželovitý

[Morchella conica]

Klobouk: 20-70 mm vysoký, vždy širší než třeň, vejčitě zašpičatělý nebo kuželovitý, s rovnoběžnými tupými žebry a příčnými přehrádkami a víceméně pravidelnými, na vrcholu protaženými jamkami, šedohnědý, hnědý až černohnědý.

 

Třeň: Je obvykle kratší než výška klobouku, bělavý až mírně okrový.

 

Biotop: Roste nepříliš vzácně, jednotlivě, na vlhčích místech v hájích a na okrajích lesů, podél cest a v zahradách.

 

Kdy roste: březen až květen

 

Možnost záměny: Podobný Smrž vysoký se liší především třeněm vždy delším, než je výška klobouku.

 

Význam: Výborná jedlá houba.