Ohnivec černý

Askomycety

Nejedlý

Ohnivec černý

[Plectania melastoma]

Plodnice: Drobná, nenápadná, ale velice krásná dřevokazná houba, tvořící plodnice nejprve kulovité, postupně se otvírající až do plochého tvaru. Vnější strana je šedočerná až černá, obvykle rezavě poprášená, vnitřek plodnice je černý, ve stáří někdy vybledající do šedé.

Plodnice 2 - 30 mm vyrůstají z šedočerného, jakoby vatovitého podhoubí, které porůstá nakažené větvičky.

 

Důležité znaky: Velikost zavřených plodnic je řádově pouze 5 - 15 mm, rezavé poprášení vnější části plodnice, černé nebo šedočerné vatovité podhoubí pokrývající drobné tlející větvičky ponořené částečně do země a hlavní doba tvorby plodnic především v jarních měsících.

 

Biotop: Velice vzácný druh, který roste nejčastěji na okrajích listnatých lesů, a to na jižních až jihozápadních, vyhřátých svazích, kde vyrůstají na tlejících, většinou šípkových, jasanových, nebo svídových větvičkách, které jsou částečně ponořené do substrátu. Jeho nálezy jsou také zaznamenány v jehličnatých lesích na borových a smrkových větvičkách.

 

Kdy roste: Hlavní období tvorby plodnic je jaro (březen až květen), což je také uváděno ve většině zdrojů, ale v roce 2010 se na jedné lokalitě ve středních Čechách objevil už v říjnu, drobné plodnice zastavily svůj vývoj ještě v uzavřeném stavu a v březnu znovu nastartovaly, aby úspěšně dozrály. Roste jednotlivě, ve skupinách, nebo i v bohatých srostlicích.

 

Možnost záměny: Pro svou velikost a biotop prakticky nezaměnitelný. . . Vzdáleně podobná je snad jen klihatka černá (Bulgaria inquinans), viz přiložené foto, která ale tvoří podstatně větší plodnice a roste na kůře čerstvě odumřelých kmenů a silných větví listnáčů, nejčastěji dubů.

 

Význam: Pro svou drobnost je pro kuchyňskou spotřebu bezvýznamný.