Penízovka vřetenonohá

Penízovka vřetenonohá

[Gymnopus fusipes (Bull.) Gray]

Nejedlé

Lupenaté

Klobouk: 30-90 mm, polokulovitý, pak kuželovitě vyklenutý až plochý, ve stáří na okraji zvlněný a často rozpraskaný, tmavě červenohnědý až rezavě hnědý.

 

Lupeny: široce připojené, světle šedohnědé, červenohnědé až hnědé, ve stáří rezavě skvrnité, s brvitým ostřím.

 

Třeň: 50-110x8-20 mm, v dolní části vřetenovitě ztlustlý a pak kořenovitě ztenčený, rýhovaný, červenohnědý, rezavě skvrnitý.

 

Biotop: Roste dost hojně, většinou trsnatě, na dubových pařezech a kolem nich. Hojnější je v teplejších oblastech.

 

Hodnota: Dříve byla uváděna za jedlou, nyní je ale považována za nejedlou, popřípadě mírně jedovatou. Zdravotní obtíže vyvolávají zejména starší plodnice.