Čirůvka střechovitá

Čirůvky

Nejedlá - hořká

Čirůvka střechovitá

[ Tricholoma imbricatum (Fr.:Fr.) Kumm]

Klobouk: Je 4-12 cm široký, v mládí zvoncovitě sklenutý, často s výrazným hrbolem, později rozložený, někdy zprohýbaný, na bělavém podkladě matně hnědý, uprostřed nejtmavší, později směrem k okraji políčkovitě rozpraskávající až šupinkatý.

 

Lupeny: Jsou vysoké, husté, v mládí bělavé, později zahnědlé, na ostří světlejší, rezavě skvrnité.

 

Třeň: Až 15 cm dlouhý a 3cm široký, v mládí kyjovitý, později válcovitý, na bělavém podkladě nejprve hnědě šupinkatý, později jemně hnědě vláknitý, na vrcholu bíle ojíněný. Bílé ojínění bývá při manipulaci s plodnicí porušeno, a v těchto místech zůstávají hnědé otlak.

 

Dužnina: Je pevná, v klobouku masitá, bílá, v bázi třeně nahnědlá a hnědě ze zabarvuje po chvíli místy i na řezu, především nad lupeny v klobouku.

 

Mikroskopické znaky: Výtrusy jsou hladké, široce elipsoidní 5-7x3, 5-5 Mikrometru velké, bezbarvé, výtrusný prach je bílý.

 

Biotop: Je vázána na borovice, pod nimiž roste na lesních okrajích s náletovými dřevinami, na písčitých půdách s kyselým až neutrálním podložím.

 

Kdy roste:První plodnice se zpravidla objevují na sklonku léta v srpnu a za příznivého počasí ji lze nalézt až do konce listopadu.

 

Možnost záměny: Záměna je možná za nejedlou Čirůvku osmahlou-Tricholoma ustale, která však roste pod listnáči a má lisý, nešupinatý, za vlhka výrazně slizký klobouk, dále za jedlou Č. topolovou-T. populinum, ta roste pouze pod topoly a osikami a má intenzivní, okurkově moučnou vůni, nebo za mírně jedovatou Č. bělohnědou, která je jemněji šupinkatá a má okurkově moučnou vůni.

 

Význam: Pro hořkost nejedlá, ale na stanovišti svými skupinově rostoucími masitými plodnicemi velice dekorativní.