Čirůvka sírožlutá

Čirůvky

Jedovatá

Čirůvka sírožlutá

[ Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.]

Klobouk: Je 3-8 cm, téměř polokulovitý, pak vyklenutý až plochý, hladký, někdy na středu jemně vločkatě šupinkatý, sírově žlutý, vzácněji s načervenalým nebo olivovým nádechem.

 

Lupeny: Jsou zoubkem připojené, řídké, sírově žluté. Výtrusný prach je bílý.

 

Třeň: Je 3-10 cm dlouhý, 5-12 mm široký, válcovitý až mírně kyjovitý, podélně vláknitý, sírově žlutý.

 

Dužnina: Je sírově žlutá, intenzivně nepříjemně páchnoucí po svítiplynu.

 

Důležité určovací znaky: Plodnice je celá sírově žlutá a má nepříjemný zápach.

 

Biotop: Roste od července do října, jednotlivě nebo ve skupinách, v opadu listnatých i jehličnatých lesů.

 

 

Význam: Jedovatá, v kuchyni nepoužitelná.