Čirůvka osiková

Čirůvky

Čirůvka osiková

(Tricholoma frondosae Kalamees & Shchukin 2001)

Klobouk: Je 40-100mm velký, v mládí zvoncovitý, nebo polokulovitý, později rozložený s náznakem hrbolu na temeni, na žlutém podkladě jemně rezavě šupinkatý, suchý, za vlhka lepkavý.

 

Lupeny: Jsou zoubkem připojené, v mládí sírově žluté se zelenkavým nádechem, ve stáří žluté.

 

Třeň: Je 10-20x50-100mm, válcovitý, na bázi někdy až kyjovitý, podélně vláknitý, žlutavý, na vrcholu světlejší až bělavý.

 

Dužnina: Je bílá, s výraznou okurkově moučnou vůní.

 

Poznámka: Dříve byla zaměňována za čirůvku zelánku, od níž se liší ekologií růstu a bílou, výrazněji vonící dužninou a menšími výtrusy.

 

Biotop: Roste od září do listopadu v listnatých a smíšených lesích, pod osikou, často na rudeárních místech.

 

Význam: O její jedlosti se dosti spekuluje, protože u některých lidí vyvolává silné zažívací potíže, proto bych ji raději uváděl za nejedlou.